* merkityt tiedot ovat pakollisia

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä SMA:ta sairastava henkilö tai hänen huoltajansa, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä sitoutuu noudattamaan toiminnan sääntöjä. Yhdistyksen kannatusjäseniksi ilman päätös- ja äänestysoikeutta voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta 

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa.

Kannatusjäsenen sekä yhteisöjäsenen jäsenmaksu on min. 30 euroa vuodessa.